martes, 21 de diciembre de 2010SiMbolS!!

Un símbol és una representació d'una idea de manera que puga ser percebuda per alguns sentits ; El símbol també pot representar un sentiment i és un tipus de signe .
Els símbols poden ser de molts tipus: materials, visuals verbals numèrics, sons...
La semiòtica és la disciplina que estudia els símbols.

Els simbols provenen del llati i del grec
son representacions antigues que son utilitzades en lactualitat gracies ala seua conservacio.
Molts filosofs han utilitzat els simbols com a metode dinvestigacio. Aristotil afirmaca que no es podia pensar sense images o millor dit sense simbols. El orige daquestos an donat un gran pas a la societat.


Els simbols sutilitzen el lactualitat per a poder entendre les coses i poder interpretarles aixi com señals de trafic, de prohibit fumar, no pasar.. etc..
Aixo ens fa mes facil entendre les situacions de la vida i no engañarnos.


El llenguatge és la facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor mitjançant un codi determinat de signes interpretable per a ell. Per això, el llenguatge té un aspecte individual i un aspecte social.
hi pot haver moltes menes de llenguatges: auditiu visual, olfactiu, tàctil, etc per aixo els simbols estan relacionats amb ell per poder ajudar a entredrel.
5º 6º
Pugem trobar un llenguatge de tipo familiar o coloquial, un llenguatge natural, un llñenguatge literari y un llenguatge técnic o científic, entre altres.
Llenguatge Familiar o coloquial
El llenguatge familiar o coloquial es la parla comu i espontania de la majoria de les persones...
EX: tirat pa cavant o paca arrere…
Llenguatge Literari
Es el utilizat per els escritors.
Llenguatge tecnic o científic
Els seus rasgos caracteristics son empleats a la ciencia i la tecnicitat profesional.
Llenguatge jurídic i administratiu.
Correspondent al mon del dret.7º La relació entre els símbols i el llenguatge es bidireccional ia que cada simbol fa referencia al seu misatge i el misatge sempre es representat per el mateix simbol .
Aixi podem entendre sense problemas tot el contingut tant del misatge com del simbol


Alguns exemples clars dels simbols son els de les banderes utilitzades per a diferenciar paisos ciutats provincias.. etc..
Cada pais te la seua propia bandera que el identifica al igual que cada provincia i cada bandera esta formada per fets historics ocorreguts en eixe territori .


Un altre exemple de simbols barrejat amb el llenguatge es el codi dels sord ia que utiliza signes visuals per a poder realitzar una comunicacio bidireccional.aixi expliaca com sutilitza el llenguatge aplicat als simbols.

10º Entre signes y símbols hi ha diferencies:
 Els signes poden ser comprenguts per els sers humans i alguns (com els signes gestuals), inclus per certs animals; els símbols son específicament humans.
 Els signes señalen; son específics de una circunstancia. Els símbols tenen un significat mes ampli.


Signes!!

1º Un signe es el que podem percebre per els sentits i ens produeix una idea en la ment.
Si no es percebut per els sentits i consecuentment no ens a produit eixa idea en la ment aquesta comunicacio no seria correcte.
La ciencia que estudia aquest tipus de comunicacio o de signes sanomena semiologia.

2º el orige dels signes es al igual que el dels simbols procedent del llati i del grec .
Els avantpasats nostres els utilisaven per poder comunicarse i aixi a quedat fins lactualitat ia que nosaltres tambe els utilizem per poder entendre millor la comunicacio.

3º Molts signes han fet referencia a fets historics , politics i culturals ocorreguts en el pasat I identificats nomes per un dells com per exemple el signe de la modernitat de davinci o la falange que explica lépoca franquista española etc.. donant pas aixi als signes que conegem en lactualitat


Tipus de signes:
1. Lingüistics / No lingüistic
2. Diacritics
3. De interrogacio

4. De puntuacio com per exemple el punt la coma el punt i coma…
5. Del Zodiac com per exemple libra,tauro , virgo, piscis.. que fan referncia a la data del naixement de cadascu.
6. Matematics com el signe de la suma de la resta multiplicacio.. etc..


5º Els dos tipus més importants:
1. Lingüistics
Formats per un significant.
2. NO lingüistics
Emeten significats per un altre medi que no és la veu.


6ºel signe linguistic consta de dues parts:

* significant: Conjunt de fonemas k forma la paraula.. ( g-o.-s)
*significat que es el concepte de eixa paraula( mamifer de Quatre potes..)

Les seues caracteristiques mes importants i mes representatives ia que en conte varies son:

1.La Arbitrarietat
2. El Carácter lineal

7, 8, 9º
Signes no lingüistics ( Emeten significats per un altre medi que no és la veu)

Hi tres tipus de signes no lingüistics:

*indicis (relació de contigüitat en el que representa)

*icones (Relació de semblança amb el que representa)

*Simbols (ja parlats anteriorment)

10º
En l’actualitat hem fet us dels signes per a facilitarnos l’enteniment de certs elements com el messenger, les señals etc…

8 comentarios:

 1. No està malament la presentació. Està ben carregada de contingut, encara que no està ben organitzat per a ú que no sàpiga de que esteu parlant. Els textos no estàn numerats correctament.

  ResponderEliminar
 2. La presentació és "original" perquè és la primera que veig que està feta per el google docs. L'única cosa és que costa un poc anar llegint i parar atenció a les diapositives, però és l'única cosa que és pot fer en aquest cas.

  ResponderEliminar
 3. JO PENSE QUE EN GENERAL ESTA BÉ, PERÒ ALGUNES IMATGES JO CREC QUE ELS SOBRA ALGUNA QUE ALTRA ORACIÓ.

  ResponderEliminar
 4. esta prou be però m´agera agradat més si aguera sigut parlant en ves de ser per textos però està ben explicat i les imatges estan prou bé.

  ResponderEliminar
 5. Crec que està prou bé, en la meua opinió el text deuria estar més ben localitzat ja que mentre lliges el que hi ha baix no pots vore la imatge, i encara que estiga resumit em falten idees per captar, però està molt ben treballat.

  ResponderEliminar
 6. La idea en general està bé. Creguem que es el primer Pecha-Kucha que les imatges corresponen a el que ens esteu explicant. Pero tot no es positiu, perque les diapositives passen molt rapid i el Pecha-Kucha, com anteriorment em dit, era de exposició oral i no de fer-nos un "testament".

  ResponderEliminar
 7. Esta prou be, lo pijor es el tindre que anar llegint alhora qe veus les diapositives, a mes hi han imatges que estan molt bé.

  ResponderEliminar
 8. M'ha agradat molt, lo unic que li faltava era que en lloc de llegir parlareu. El millor han sigut les imatges.

  ResponderEliminar