martes, 26 de octubre de 2010

Raons per a dir que la persona que entra no es la mateixa que a eixit

La evidencia mai implica que una teoria siga certa. Basant-nos amb les nostres creençes o idees la veritat pot contraposar tot el que pensem. També sabem que segons la lògica i la norma de la contrapocisió del condicional (NCC) a=b ; >b=>a, és a dir, que si la persona es igual a si mateixa, la contraposició es que si no es igual a si mateixa no es la mateixa persona. De la mateixa manera podem dir que tot èsser no te perque ser la mateixa persona, doncs pot ser tinga els mateixos trets físics pero no la mateixa identitat.

Raons per a dir que la persona que entra es la mateixa que a eixit

Segons les dos fonts del coneixement de l'Epistemologia, deduïm que es la mateixa persona perque l'hem percebuda per els sentits (font sensorial), és a dir, té els mateixos trets físics, porta la mateixa vestimenta i utilitza el mateix llenguatge. A més a més segons la font racional i el principi de la identitat, tot èsser es igual a si mateix, aleshores la persona que ix i la persona que entra es la mateixa perque construeixen la mateixa identitat.